Lịch sử phát triển

 Vào những năm cuối thập niên 80, Vũ Hòang đã thành hình với mô hình họat động chủ yếu là dịch vụ vận chuyển hàng hóa và kinh doanh Muối công nghiệp. Tại thời điểm đó Vũ Hòang đã có một mạng lưới phân phối rông lớn khắp các khu công nghiệp ở phía Nam Việt Nam.

Đến những năm của thập niên 90, Vũ Hòang đã có một hệ thống vận chuyển và kinh doanh ổn định với những định hướng phát triển mở rộng và lâu dài về lĩnh vực hóa chất và môi trường.Vũ Hòang đã được nhiều khách hàng trong nước, nhà đầu tư nước ngòai vào việt nam tại các khu Công Nghiệp tin tưởng. Sự tín nhiệm này là một thúc đẩy cho sự thành lập công ty TNHH Vũ Hòang. 

Công ty TNHH Vũ Hòang ra đời vào 27/08/2001, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Hóa Chất cũng như nhu cầu về xử lý nước thải, chất thải rắn cũng như các chất thải nguy hại khác. Tại thời điểm này, Vũ Hòang đã có hơn 80 nhân viên và chuyên viên trong các lĩnh vực liên quan. Tất cả các nhân viên chuyên viên này đã đóng góp không ngừng tạo nên một thương hiệu đáng tin cây của nhiều nghành công nghiệp và của nhiều khách hàng trong lĩnh vực hóa chất và môi trường. Ngòai ra, để khẳng định thương hiệu của mình, Công Ty TNHH Vũ Hòang đã được đổi tên, mở rông quy mô đầu tư và phát triển.

Công ty TNHH Hóa Chất và Môi Trường VŨ HÒANG đã được hình thành vào ngày 16/04/2008. Với sự mở rộng về sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhà máy sản xuất hóa chất đã được đầu tư và xây dựng tại khu chế xuất Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh. Sự mở rộng này cũng là một sự khẳng định về sự phát triển lâu dài và bền vững trong lĩnh vực hóa chất và môi trường. 

Chúng tôi hiện tại có hơn 150 nhân viên, chuyên viên đang tham gia đóng góp vào sự phát triển của Vũ Hòang từng ngày. Tất cả những nhân viên đều được phổ biến về các chính sách và định hướng phát triển lâu dài của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.  


Trở về

© 2009 Công Ty TNHH Hóa Chất và Môi Trường Vũ Hòang

Lượt truy cập: 6845
Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions