Tầm nhìn & Sứ mạng

Trong tất cả các mục tiêu chiến lược đề ra, chúng tôi luôn lấy yếu tố con người làm trọng tâm để phát triển công ty. Với đội ngũ nhân viên có đầy đủ kỹ năng sự tân tâm và nhiệt huyết của sức trẻ và năng động. Đội ngũ nhân viên của Vũ Hòang là tài sản vô giá mà VŨ HÒANG sở hữu. Ngòai ra, chúng tôi luôn chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực nhằm phát triển công ty ngày càng bền vững và ổn định.Ngòai ra chúng tôi có những chính sách định hướng phát triển lâu dài và bền vững: An Tòan Lao Động, An tòan hóa chất, chính sách sức khỏe, chính sách môi trường và chất lượng.

Tại Vũ Hòang, chúng tôi chủ trương điều hành công ty với định hướng bảo đảm an tòan cho nhân viên, khách hàng và công đồng. Công ty chúng tôi không ngừng cải tiến hệ thống nhằm tránh những rủi ro trong nghề nghiệp cũng như để đạt mục tiêu không tại nạn trong lao động. Ngòai ra việc cải tiến hệ thống nhằm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cũng quan tâm đến những chính sách về môi trường cũng như xử lý các tác nhân gây ô nhiễm môi trường tại nhà máy: như hệ thống xử lý khí thải, nước thài và các chất thải rắn.

Với biểu ngữ  "Cùng với chúng tôi chăm sóc môi trường Việt"  chúng tôi luôn quan tâm đến sự ảnh hưởng của phát triển Kinh Tế đi đôi với lại sự phát triển chính sách về môi trường tại Vũ Hòang cũng như nâng cao ý thức về môi trường của nhân viên, khách hàng và các đối tác.

 

 


Trở về

© 2009 Công Ty TNHH Hóa Chất và Môi Trường Vũ Hòang

Lượt truy cập: 865
Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions