Tin vắn chứng khoán ngày 26/8
(2019-03-27 08:03:14 - Tin tức Công ty)

* Tính đến ngày 20/8/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 24.921 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/8/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 13.210 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/8/2009, giá trị tài sàn trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.774 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 20/8/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 7.108 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Từ ngày 22/7/2009 - 21/8/2009, Vietnam Enterprise Investments Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã bán 685.240 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.744.020 cổ phiếu, chiếm 6,86% vốn điều lệ.

* Từ ngày 19/8/2009 - 21/8/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đã mua 83.590 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 733.470 cổ phiếu, chiếm 8,85% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông (mã VID-HOSE) thông báo đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Vidon Corp) và thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: In ấn cao cấp, xuất nhập khẩu vật tư và trang thiết bị ngành in, ngành giấy; Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu ngành giấy, sản xuất giấy, khăn giấy, tập học sinh nhãn hiệu Vidon; Đầu tư bất động sản, khu công nghiệp, thương mại, du lịch, dân cư; Kinh doanh và liên kết sản xuất sách báo, tạp chí nội - ngoại văn, trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, đồ chơi trò chơi....

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dnựg Bình Chánh (mã BCI-HOSE) thông báo ngày 19/8/2009 công ty đã khởi công dự án Cao ốc An Lạc Plaza tại Phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.HCM với tổng vốn đầu tư là 550 tỷ đồng nhằm kinh doanh theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*  Từ ngày 10/6/2009 - 21/8/2009, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ ông Lê Văn Điệp - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 8.980 cổ phiếu, chiếm 0,013% vốn điều lệ.

*  Từ ngày 5/6/2009 - 20/8/2009, ông Trần Văn Huy - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) (mã VNE-HOSE) đã bán 53.780 cổ phiếu, số cổ phiếu sở hữu còn 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,31% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/7/2009 - 14/8/2009, bà Trương Thị Thu Thủy, người có liên quan dến ông Trương Đình Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HOSE) đã bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 17/6/2009 - 18/8/2009, ông Nguyễn Hữu Hoạt - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 38.324 cổ phiếu, chiếm 0,38% vốn điều lệ, nhằm chi tiêu cá nhân gia đình.

* Ngày 19/8/2009, ông Tăng Gia Phong - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex (mã CAD-HOSE) đã mua 15.400 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 91.550 cổ phiếu, chiếm 1,14% vốn điều lệ.

* Từ ngày 25/8/2009 - 25/9/2009, ông Phan Phúc Thủy - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 3.400 cổ phiếu, nhằm giải quyết công việc gia đình.

* Từ ngày 25/8/2009 - 24/9/2009, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 23 cổ phiếu.

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, ông Phạm Đức Trọng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 25.910 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc riêng.

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, bà Bùi Thị Vĩnh, vợ ông Phan Phúc Thủy - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 620 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đã bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 102.320 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (mã VTO-HOSE) vừa công bố đại hội cổ đông bất thường năm 2009 của công ty đã thông qua việc phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3:1 - 3 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện trong quý 3/2009.

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, bà Đỗ Ngọc Oanh, vợ ông Nguyễn Vĩnh Thịnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, ông Vũ Hồng Khanh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết yêu cầu tài cá nhân.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) thông báo ông Tống Văn Hiệp giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 8 kể từ ngày 15/08/2009; ông Trần Xuân Lâm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 8 kể từ ngày 14/8/2009.

* Ngày 20/8/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 12, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Sông Đà (mã SDP-HNX) đã bán 67.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 266.777 cổ phiếu, chiếm 5,34% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/8/09 - 24/9/2009, ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 235.610 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99-HNX) thông báo ông Trần Kim Sơn thôi là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 20/8/2009; Ông Chu Danh Phương - Kế toán trưởng là người công bố thông tin của công ty kể từ ngày 20/8/2009.

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, bà Phạm Thị Hiền, người liên quan đến ông Trần Văn Thông - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu.

* Kết thúc ngày 18/8/2009, bà Hoàng Thị Thanh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) đã mua 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1.000.

* Từ ngày 24/8/2009 - 24/9/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 1, cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký chuyển nhượng 750.000 cổ phiếu cho ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Ngày 30/9/2009 ngày thanh toán lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM bảo lãnh phát hành đợt 8/2005 (mã HCMA0805-HOSE) lãi suất thanh toán 9,55%/năm.

* Ngày 30/9/2009 ngày thanh toán lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM bảo lãnh phát hành đợt 7/2005 (mã HCMA0705-HOSE) lãi suất thanh toán 9,05%/năm.

* Ngày 28/9/2009 ngày thực thanh toán lãi trái phiếu Đô thị Tp.HCM bảo lãnh phát hành đợt 2/2004 (mã HCMA0204-HOSE) lãi suất thanh toán 9%/năm.

* Ngày 18/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4_0902-HNX) lãi suất 9,1%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.100 đồng.

* Ngày 21/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH061119-HNX) kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,4%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.400 đồng.

* Ngày 21/9/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A2505-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 8,95%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.950 đồng.

* 14h00, thứ năm, ngày 27/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.


Trở về

© 2009 Công Ty TNHH Hóa Chất và Môi Trường Vũ Hòang

Lượt truy cập: 2077
Powered by: REDSUN IT :: ECOMMERCE SOLUTIONS, Nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu Vietnam thiet ke website, thuong mai dien tu, thiet ke web, E-commerce Solutions