Hóa chất khác
Axit Phốtphoric thực phẩm
Công thức hóa học : H3PO4
Được sản xuất từ Axit phôtphoric kỹ thuật. Công dụng: dùng trong sản xuất phân bón, xử lý nước, xử lý bề mặt kim loại, hương vị trong nước ngọt, sản xuất dược phẩm, sản xuất các sản phẩm gốc phốtphat,...
Tính chất hóa học Tính chất vật lý

Ngoại quan

H3PO4

Cl

Fe

SO42-

Pb

As

Dung dịch trong suốt, không màu, không vẩn đục.

Min 85 %

Max 0,0005 %

Max 0,001 %

Max 0,003 %

Max 0,001 %

Hóa chất cùng loại

Trở về