NALCO 7208: - Chất dùng trong quá trình Boil out (thụ động hóa)

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : chất lỏng

Quy cách: 25 kg/can

Công dụng

NALCO 7208 là một loại hóa chất chuyên biệt được Nalco sản xuất để sử dụng trong

chương trình thụ động hóa bề mặt hệ thống Boil out.