NALCO ELIMINOX - Chất khử Oxy hoà tan trong nồi hơi

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : chất lỏng

Quy cách: 200 kg/phy

Công dụng

Đây là một hỗn hợp khử oxy bao gồm Carbohydrazide pha trộn với các chất xúc tác. Chất

xúc tác sẽ loại bỏ Oxy hòa tan trong nước nhanh hơn so với sản phẩm thông thường

500 lần. Phản ứng nhanh chóng này sẽ đảm bảo việc chống ăn mòn tốt hơn ngay cả

trong phần trước nồi hơi.