NexGuard® 22310 - Chất ức chế cáu cặn trong nồi hơi

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : chất lỏng

Quy cách: 25 kg/can

Công dụng

Đây là một hỗn hợp các Polymer có công thức đặc biệt ở dạng lỏng dùng để ức chế

tạo cáu tối đa, hoà tan các ion, phân tán các phân tử và giúp thụ động hoá bề mặt kim

loại.

NexGuard® 22310 tuân thủ theo chấp thuận của FDA / NSF / CFIA.