DIP IT PLUS

- Dip It PLUS là chất tẩy gốc ôxy

- Dip It PLUS dạng bột  dùng để loại bỏ các chất bẩn do thực phẩm bám trên các loại chén bát muỗng bằng melamine, sành sứ hoặc trên các bề mặt bằng kim loại