Chính sách

  Điều kiện để một Doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài, bền vững ngoài những điểm như: văn hoá doanh nghiệp; đổi mới sáng tạo; hệ thống quản trị hiện đại...thì cần có những chính sách để hỗ trợ cho Doanh nghiệp trong quá trình đưa ra bất cứ một quyết định nào.

  Vì vậy, một số chính sách đã được ban lãnh đạo Vũ Hoàng đề ra và cam kết tuân theo khi muốn đưa ra một quyết định bất kỳ, đó chính là: chính sách an toàn lao động, chính sách an toàn hóa chất, chính sách sức khỏe, chính sách môi trường và chính sách chất lượng. Tất cả nhân viên của Vũ Hoàng đều được phổ biến về các chính sách và định hướng phát triển lâu dài của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.  

  Chính Sách Về An Toàn Lao Động: 

  Để giảm tới thiếu tối đa mức độ độc hại của hoá chất, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp do việc tiếp xúc với hoá chất, Vũ Hoàng luôn chú trọng việc huấn luyện nhân viên về an toàn trong sử dụng hoá chất. Bên cạnh đó, Vũ Hoàng cũng chủ trương điều hành và quản lý theo tiêu chí bảo đảm an toàn cho nhân viên, khách hàng và cho cộng đồng; không ngừng phấn đấu kiểm soát nhằm không để xảy ra bất cứ tai nạn lao động nào; đầu tư vào hệ thống quản lý để tìm kiếm những nguồn rủi ro trong lao động nhằm đánh giá và khắc phục những rủi ro này. 

  Chính Sách Về An Toàn Sản Phẩm: 

  Nhằm tránh những rủi ro, mối nguy hại liên quan đến sản phẩm của công ty, Vũ Hoàng cam kết KHÔNG kinh doanh sản phẩm khi chưa có một quy trình chuẩn được phê duyệt. Việc phê duyệt một quy trình được thông qua bởi các sở, ban, ngành và ban điều hành công ty nhằm để kiểm soát những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe cộng đồng, an toàn và môi trường. 

  Chính Sách Sức Khỏe: 

  Vũ Hoàng luôn chú trọng việc tìm hiểu và đánh giá các nguy hại đến sức khỏe của công nhân viên. Điều này giúp cho công ty giải quyết triệt để những nguy hại đến sức khỏe, năng suất lao động của tập thể cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai các chương trình nhằm để nâng cao ý thức và trách nhiệm của công nhân viên trong việc bảo đảm sức khỏe.

  Chính Sách Môi Trường:

  Về chính sách môi trường, Vũ Hoàng đã đề ra mục tiêu "Phát Triển Cùng Với Môi Trường Việt", chính vì vậy mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ đều được giám sát trong quy chuẩn môi trường. Vũ Hoàng cũng không ngừng nâng cấp, đổi mới hệ thống, dây chuyền nhằm để cải thiện môi trường làm việc thân thiện và sạch hơn. 

  Chính Sách Về Chất Lượng: 

  Xây dựng chính sách chất lượng là một trong những truyền thống luôn gắn với thương hiệu và uy tín của Vũ Hoàng. Chính sách chất lượng này sẽ quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Mục tiêu cũng như động lực phấn đấu trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt chính là xây dựng được chính sách chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ bằng cách:

- Cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn mọi nhu cầu chính đáng của khách hàng.

- Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ Cán bộ Công nhân viên có năng lực chuyên môn cao và đảm bảo tuân thủ việc thực hiện theo chính sách chất lượng của Công ty.

- Tuân thủ các quy định của luật pháp; các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành nghề.