Sắt(II) sulfat - FeSO4 98%

Công thức hóa học : FeSO4.7H20
Tên khoa học : Ferrous Sunfate heptahydrate
Quy cách: 25 kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc
+ Hàm lượng 98%
Ứng dụng:
- Xử lý nước thải với vai trò là chất keo tụ;
- Phản ứng trong xử lý nước cấp
- Dùng trong xử lý nước thải ngành dệt nhuộm, xử lý nước rỉ rác, nước thải công nghiệp.