Sắt(III) clorua - FeCl3 (20 - 40%)

Tên khác: Ferric Chloride, Sắt III Clorua, Clorua Sắt III
Công thức phân tử: FeCl3, dạng ngậm nước FeCl3.nH₂O và có màu vàng nâu
Đặc tính:
+ Tỷ trọng : 1.3 -1.43 g/l
+ Hàm lượng FeCl3 : 20 – 40%
+ Hàm lượng Fe3+ : 7-14%
Ứng dụng:
- Xử lý nước thải với vai trò là chất keo tụ;
- Phản ứng trong xử lý nước cấp
- Dùng trong xử lý nước thải ngành dệt nhuộm, xử lý nước rỉ rác, nước thải công nghiệp.