EC- SOUR

Sử dụng để làm sạch vết gỉ sét và loại bỏ chất kiềm trên vải và cũng điều chỉnh độ pH trong nước đến 6-7 trong bước giặt cuối cùng.