Axit clohydric - HCl (5 - 35%)

Tên khác: Axit muriatic, cloran

Quy cách: 30kg/Can; 200kg/phy, 1000kg/IBC, xe bồn
Xuất xứ:  Việt Nam
+ Hàm lượng 5%-50%

Ứng dụng:

- Tẩy gỉ thép

- Sản xuất các hợp chất hữu cơ

- Sản xuất các hợp chất vô cơ

- Kiểm soát và trung hòa pH

- Tái sinh bằng cách trao đổi ion

- Ứng dụng khác