Nalco 71D5 Plus – Chất ức chế bọt

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : chất lỏng

Quy cách: 17kg/can

Công dụng

Nalco 71D5Plus được dùng để kiểm soát bọt trong quá trình thụ động hóa và xử lý bọt trong nước thải