Natri Clorat - NaClO3 99%

Tên khác:  Sodium Chlorate

Quy cách: 25kg/bao

Hàm lượng: 99%

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

Ngành công nghiệp giấy: Natri clorat được sử dụng để tẩy trắng bột giấy trong quá trình sản xuất bột giấy bằng bột gỗ

Ngàng xử lý nước: Natri clorat là một nguyên liệu quan trọng để làm sạch nước và xử lý nước thải sinh hoạt.

Ngành dược: Natri clorat được sử dụng để làm cho kẽm oxit y tế

Nông nghiệp: Natri clorat sử dụng để làm thuốc diệt cỏ.