Than hoạt tính

Tên khác: Than hoạt tính

Quy cách: 15kg/bao

Xuất xứ:  Việt Nam, Ấn Độ
+ Chỉ số Iot: 300-1200 mgI2/g

+ Chỉ số hấp thụ xanh metylen: 175-500 methylen/g

+ Thành phần hạt % (m/m) <= 0.063mm

Ứng dụng:

Than hoạt tính được sử dụng trong tinh chế khí, thức uống không chứa caffein, tinh chế quặng vàng, chiết kim loại, làm tinh khiết nước, y tế, xử lý chất thải, lọc không khí trong mặt nạ phòng độc và khẩu trang. Sự hấp phụ cacbon có nhiều ứng dụng trong loại bỏ chất gây ô nhiễm từ không khí hay nước.

Than hoạt tính

Tên khác: Than hoạt tính

Quy cách: 15kg/bao

Xuất xứ:  Việt Nam, Ấn Độ
+ Chỉ số Iot: 300-1200 mgI2/g

+ Chỉ số hấp thụ xanh metylen: 175-500 methylen/g

+ Thành phần hạt % (m/m) <= 0.063mm

Ứng dụng:

Than hoạt tính được sử dụng trong tinh chế khí, thức uống không chứa caffein, tinh chế quặng vàng, chiết kim loại, làm tinh khiết nước, y tế, xử lý chất thải, lọc không khí trong mặt nạ phòng độc và khẩu trang. Sự hấp phụ cacbon có nhiều ứng dụng trong loại bỏ chất gây ô nhiễm từ không khí hay nước.