PATHWAY

Pathway là chất tẩy mỡ gốc vi sinh dùng trong cống rãnh và hố ga bếp ăn

Dùng để làm sạch các vết dầu mỡ, chất béo và các phần thức ăn thừa bám trong đường cống rãnh và hố ga bếp ăn.