OASIS PRO RELAXING SPA

Là sản phẩm khử mùi rất ấn tượng thông qua việc giữ mùi thơm liên tục trong thời gian dài.Có thể lựa chọn  mùi khác nhau: Morning Breeze và Relaxing Spa