Axit nitric - HNO3 5% - 68%

Tên gọi khác: axit nitric bốc khói

Thông tin sản phẩm

– Quy cách: 35kg/can, 200kg/phy, xe bồn

– Hàm lượng: Min 5%

– Hình dạng: Chất lỏng trong không màu

Tính chất hóa học:

Là một axít điển hình, axit nitric phản ứng với chất kiềm, ôxít bazơ và cacbonat để tạo thành các muối, trong số đó quan trọng nhất là muối amoni nitrat. Do tính chất ôxi hóa của nó, axit nitric không (ngoại trừ một số ngoại lệ) giải phóng hiđrô khi phản ứng với kim loại và tạo ra các muối thường có trạng thái ôxi hóa cao hơn. Vì lý do này, tình trạng ăn mòn nặng có thể xảy ra và cần phải bảo vệ thích hợp bằng cách sử dụng các kim loại hoặc hợp kim chống ăn mòn khi chứa axít này.