Oxy già - H2O2 (5% - 50%)

Công thức hóa học : H2O2
Tên khoa học : Hydro peroxid, hay Hydro peroxitHydro peroxide (tên Việt hóa là Hidrô perôxit hay nước oxy già)

Quy cách: 30kg/Can; 200kg/phy, 1000kg/IBC, xe bồn
Xuất xứ:  Hàn Quốc
+ Hàm lượng 5%-50%
Ứng dụng:
- Xử lý nước thải với vai trò là chất oxi hóa;
- Sử dụng để tẩy trắng giấy và bột giấy. Các ứng dụng tẩy trắng khác ngày càng trở nên quan trọng hơn do hydro peroxide được coi là chất thay thế tốt hơn về mặt môi trườngso với các chất tẩy gốc clo
- Dùng trong xử lý nước thải ngành dệt nhuộm, xử lý nước rỉ rác, nước thải công nghiệp.