Sodium Bicarbonat NaHCO3

Tên sản phẩm: Sodium Bicarbonat
-  Tên gọi khác: Natri hiđrocacbonat hay natri bicacbonat, thuốc muối, bột nở, muối nở, bột nổi, thuốc suổi, Nahcolit.
- Công Thức: NaHCO3
-  Ngoại Quan: 
Chất rắn kết tinh màu trắng.
Hàm lượng 99.5%
- Qui cách: 25kg/bao
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Ứng dụng :
Dùng để tạo bọt và tăng pH
Natri bicacbonat với tên thường gặp trong đời sống là sô đa hay bột nở có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn và ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp cho bánh.