3D TRASAR 3DT437 - Chất ức chế ăn mòn, cáu cặn cho tháp giải nhiệt

NALCO 3DT437 là chất ức chế ăn mòn và cáu cặn không chứa phốt pho
Là một sản phẩm có công thức đặc biệt với hỗn hợp polyme độc quyền để kiểm soát sắt, mangan, canxi cacbonat,canxi sunfat, kẽm ..
Ứng dụng trong xử lý nước cho tháp giải nhiệt