Nalco 3DT128 – Kiểm soát ăn mòn

Nalco 3DT128 – Kiểm soát ăn mòn

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : chất lỏng

Màu : vàng

Mùi : Hữu cơ

pH : 1.0, 100 %

Quy cách: 25kg/can

Công dụng

Chương trình phốt pho sẽ được sử dụng để bảo vệ sự ăn mòn tiềm tàng của nước giải nhiệt. Chương trình phốt pho là chương trình mớI độc quyền của Nalco (PSO) bảo vệ cathode. Anode được bảo vệ bởI ortho-phosphate.

Phosphino succinic oligomer (PSO) là một hợp chất chứa phốt pho là sản phẩm độc quyền của Nalco, dựa trên hai bằng sáng chế của nalco. (# 4,088,678 and #5,023,000).

Trong hệ thống nước giảI nhiệt, tỷ lệ ăn mòn tổng thể được kiểm soát bởi việc giảm oxy – phản ứng ăn mòn điện hóa. Mặc dù các chương trình xử lý nươc giảI nhiệt bao gồm cả chất ức chế anot va catot nhưng chất ức chế catot thì quan trọng hơn trong việc bảo vệ ăn mòn của hệ thống nước giải nhiệt