Nalco 3DT222 – Chất ức chế ăn mòn và cáu cặn cho tháp giải nhiệt

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : dạng lỏng

Quy cách: 25 kg/can

Công dụng         

Các sản phầm 3DTrasar là một phần trong chương trình xử lý nước đổi mới sử

dụng công nghệ đã được chứng minh ngăn ngừa các vấn đề trong vận hành. 3DTrasar

bù đắp cho cả nguyên nhân thông thường và đặc biệt của sự biến động hệ thống.

Chương trình 3DTrasar cung cấp việc hoàn lại sự đầu tư của bạn thông qua những khả

năng dự đoán và kiểm soát độc nhất của mình.

Nalco 3DT22 là chất ức chế ăn mòn và cáu cặn đa chức năng, với công nghệ

Nalco 3DTrasar dùng cho các hệ thống nước làm mát tuần hoàn hở trong công nghiệp

và công nghiệp thực phẩm.

Vui lòng liên hệ hotline : 0902455520 để được tư vấn chi tiết