NALCO® TRAC100- chất chống ăn mòn hệ thống kín dùng trong thực phẩm

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : chất lỏng

Tỷ trọng : 1.21

pH : 13, 100 %

Công dụng

NALCO® TRAC100 là chất xử lý nước đa dụng gốc nitrite để chống ăn mòn và cặn trong hệ thống tuần hoàn kín, đặc biệt với hệ thống có yêu cầu trao đổi nhiệt và nhiệt độ cao.

NALCO® TRAC100 dạng chất lỏng chứa chất chống ăn mòn cho thép và đồng. Ngoài ra trong hóa chất có chất đệm pH, chống cáu cặn và chất phân tán. Hóa chất này không chứa chất phát quang để kiểm soát tự động.