NalprepIV – Chất ức thụ động hóa

Thông tin sản phẩm

Ngoại hình : chất lỏng

Quy cách: 28kg/can

Công dụng

NalprepIV được sử dụng trong quá trình thụ động hóa bề mặt kim loại trong hệ thống

nước giải nhiệt, hệ thống kín.